2020-21 இந்தியா ர‌யி‌ல்வே துறையின் வருமானம் இத்தனை கோடி -யா..?

*இந்தியா ர‌யி‌ல்வே*

RTIக்கு இந்திய ரயில்வே அளித்த பதிலில், தட்கல் டிக்கெட் கட்டணங்கள் மூலம் ரூபாய் 403 கோடியும், பிரீமியம் தட்கல் டிக்கெட் கட்டணங்கள் மூலம் ரூபாய் 119 கோடியும், 2020-21 நிதியாண்டில் மாறும் மாற்றங்கள் மூலம் ரூபாய் 511 கோடியும் எட்டியுள்ளது.

covid-19 தொற்றுநோய் காரணமாக ஆண்டு முழுவதும் அதன் இயல்பான செயல்பாடுகள் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், 2020-21 நிதியாண்டில் இந்த மூன்று வகைகளிலிருந்தும் தேசிய போக்குவரத்து நிறுவனம் ரூபாய் 1033 கோடி சம்பாதித்துள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சந்திரசேகர் கவுர் என்பவர் RTIக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், 2021 நிதியாண்டில் டைனமிக் கட்டணங்கள் மூலம் ரூபாய் 240 கோடியும், தட்கல் டிக்கெட் மூலம் ரூபாய் 353 கோடியும், பிரீமியம் தட்கல் டிக்கெட் மூலம் ரூபாய் 89 கோடியும் 2021-22 செப்டம்பர் வரை ஈட்டப்போவதாக National Transport தெரிவித்துள்ளது.

2019-20களில் ரயில் இயக்கங்களில் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாதபோது, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டைனமிக் கட்டணங்கள் மூலம் ரூபாய் 1313 கோடியும், ரூபாய் 1669 தட்கல் டிக்கெட்டுகளிலிருந்து ரூபாய் 603 கோடியும் பிரீமியம் தட்கல் டிக்கெட்டுகளால் சம்பாதித்துள்ளனர்.