2021 அதிகமாக ட்வீட் செய்யப்பட்ட தென்னிந்திய படங்கள்

*அதிகமாக ட்வீட் தென்னிந்திய படங்கள்*

டிவிட்டர் இந்த ஆண்டு பொழுதுபோக்கு துறையில் அதிகம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட அதிக ட்வீட் செய்யப்பட்ட திரைப்படங்களைப்பற்றி அதன் வருடாந்திரத் தரவை வெளியிட்டுள்ளது.

தளபதி விஜயின் வரவிருக்கும் ‘பீஸ்ட்‘ திரைப்படத்தின் புதுப்பிப்பு பொழுதுபோக்குத் துறையில் அதிக ட்வீட் செய்யப்பட்ட ட்வீட் ஆனது. இது இன்றவரை 139,400 ரீட்வீட்களைப் பெற்றுள்ளது மற்றும் 341,500க்கும் மேற்பட்ட திருப்பங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.

மறுபுறம் விஜய்யின் மாஸ்டர் திரைப்படம் 2021ல் இந்திய திரைப்படத்திற்காக அதிகம் ட்வீட் செய்யப்பட்ட ஹேஷ்டேக் ஆகும். மேலும் மாஸ்டர், வலிமை, பீஸ்ட், ஜெய்பீம் மற்றும் வக்கீல் சாப் போன்ற தென்னிந்திய திரைப்படங்கள் 2021ல் அதிகம் ட்வீட் செய்யப்பட்ட முதல் ஐந்து தென்னிந்தியப்படங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.