300 பெண்களை தத்தெடுத்த தொழிலதிபர்

*300 பெண்களை தத்தெடுத்த தொழிலதிபர்*

குஜராத் தொழிலதிபர் பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்த 300 பெண்களை தத்தெடுத்து அவர்களை வெகுஜன திருமணத்தில் திருமணம் செய்து வைக்கிறார்.

சமீபத்தில் குஜராத் சூரத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் அனாதை 300 பெண்களை தத்தெடுத்து அவர்களுக்கு வெகுஜன திருமணத்தில் திருமணம் செய்து வைத்து தலைப்புச் செய்திகளில் இடம் பிடித்தார்.

மகேஷ் சவானி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனாதைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதற்கான அயராத முயற்சிகளுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர்.

தொழிலதிபர் மகேஷ் சவானி ஒவ்வோராண்டும் இதைச் செய்து வருகிறார். அவர் சாதி மதம் எதுவும் பார்க்காமல் அனைத்து விதமான மதங்களைச் சார்ந்த பெண்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறார். ஹிந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டின் போன்ற அனைத்து மதங்களைச் சார்ந்த பெண்களை தத்தெடுத்து திருமணம் செய்துவைத்து வருகிறார்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வளர்ப்புத் தந்தையாக இருந்து மகேஷ் சவானி சொந்த தந்தையை இழந்த பெண்களின் திருமண பொறுப்பை ஏற்று வருகிறார்.