குப்பையிலிருந்து கட்டுகட்டாக பணம்..?

*குப்பையிலிருந்து கட்டுகட்டாக பணம்*

இன்றைய காலகட்டத்தில் பணம் என்பது மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு முக்கிய தேவையாகும். அந்த பணத்தை சிலர் உழைத்து பெறுவார்கள் சிலர் திருடி பெறுவார்கள் சிலர் மோசடி செய்து வருவார்கள் ஆனால் சிலருக்கு எதார்த்தமாக கிடைப்பதுண்டு அதுதான் அதிர்ஷ்டம் என்பார்கள்.

அதுபோல ஒரு அதிர்ஷ்டம் அம்மாவிற்கும் மகளிர்க்கும் நடந்துள்ளது.

ஒரு சிறிய தெருவில் ரோட்டோரத்தில் பள்ளி முடித்து விட்டு அம்மாவும் மகளும் நடந்து சென்றுள்ளனர்.

அப்போது அந்த ரோட்டோரத்தில் கருப்பு பையில் பெரிதாக மூட்டைக்கட்டி இருந்துள்ளது. அதை யாரோ ரோட்டோரமாக தூக்கிப்போட்டு சென்றுள்ளனர்.

அந்த அம்மாவுடைய மகள் கீழே இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அந்த மூட்டையை தட்டிப் பார்த்துள்ளார். பிறகு அந்த அம்மாவும் அவருடைய மகளும் மூட்டையை எடுத்துப் பிரித்துப் பார்க்கின்றனர்.

முதலில் மூட்டையில் இருந்து வெறும் அழுக்குத் துணியால் ஆக வந்துள்ளது. பிறகு அதில் ஒரு புடவையில் முடித்துவைத்து போட்டது போல் இருந்தது.

அதைத் திறந்து பார்த்த பிறகு அந்த மகள் பின்னே சென்றார். அந்த புடவைக்குள் பார்த்தால் கட்டுக்கட்டாக பணமும் சில நகைகளும் இருந்துள்ளது.

முதலில் அவர்கள் இருவரும் அதைப் பார்த்தும் பயந்தாலும் இறுதியில் பண ஆசையில் அதை அனைத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

இச்சம்பவத்தை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்.