சிம் கார்டு இல்லாத புது iphone 15 Pro. !

*iphone*

iphone XR, XS மற்றும் XS Maxஇல் eSimக்கான ஆதரவை அறிமுகப்படுத்திய Apple Inc, தற்போது எதிர்கால iphone மாடல்களில் இறந்த உடல் சிம்கார்டு ஸ்லாட்டை அகற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பிரேசிலிய வெளியீடு Blog do iphoneஇன் அறிக்கையின்படி, Apple iphone 2023இன் Pro மாடல்கள் உடல் சிம் கார்டு ஸ்லாட்டுகளைக் கொண்டிருக்காது மற்றும் இணைப்பிற்காக eSim தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக நம்பியிருக்கும்.

வரவிருக்கும் iPhoneகள் இரட்டை eSim ஆதரவுடன் வரும். பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வரிகளை வைத்திருக்க முடியும் இருப்பினும் Pro அல்லாத மாடல்களில் இயற்பியல் சிம் கார்டு ஸ்லாட் இருக்குமா அல்லது அந்த iphoneகளும் சிம் கார்ட் ஸ்லாட்டைத் தள்ளிவிடுமா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை.

ஆப்பிள் சிம் கார்டு ஸ்லாட்டைத் துண்டிக்கத் திட்டமிடுவது ஆச்சரியமல்ல, ஏனெனில் தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான் இறுதியில் போர்ட்லெஸ் iPhoneக்குச் செல்வதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் சிம்கார்டு ஸ்லாட்டை அகற்றுவது அந்த திசையில் முதல் படியாக தெரிகிறது.