ஏடிஎம் இல் பணம் எடுப்பதற்கு முன் இதை படியுங்கள்..?

*ஏடிஎம்*

வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் ஏடிஎம்களில் பணம் எடுப்பதற்கு முன்பு செலுத்தியதை விட அதிகமாக செலுத்த வேண்டும். இலவச மாதாந்திர வரம்பு முடிந்தவுடன் பொருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் பொருந்தும்.

வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வங்கிகளில் இருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட அறிவிப்புகளைப் பெறுகின்றனர். “2022 ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை கட்டணத்தின் இலவச வரம்பான ரூபாய் 20+ வரிகள் திருத்தப்படும்“. “21+ வரிகள் பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்” என்று HDFC வங்கியின் இணையதளத்தில் ஒரு அறிவிப்பு உள்ளது.

ஜனவரி 1, 2022 முதல் Axis வங்கி அல்லது பிற வங்கி ஏடிஎம்களில் இலவச வரம்பை விட அதிகமான நிதிப் பரிவர்த்தனை கட்டணம் INR 21+GST ஆக இருக்கும் என்று Axis Bank குறிப்பிட்டுள்ளது.

RBI அறிக்கையின்படி, வாடிக்கையாளர்கள் எப்போதும் செலுத்தும் தொகையிலிருந்து ரூபாய் 1 கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. ஜனவரி 1, 2022 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அமலுக்கு வருகிறது. இதை மக்கள் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை.