ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி உருவான கதை..?

the-story-of-the-origin-of-hip-hop-tamil-aadi

*ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி* ஹிப் ஹாப் தமிழாவை நிறுவியவர் ஆதித்யா ராமச்சந்திரன் அல்லது ஆதி. அவர் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத் திறன் கொண்ட திறமையான இசைக்கலைஞர். குறுகிய காலத்தில் ஏராளமான ரசிகர்களை குவித்தவர். அவர் ஒரு சுயமாக உருவாக்கிய கலைஞர் மற்றும் அவர் இந்த நிலையை அடைய கடுமையாக உழைத்தார். ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி 1990 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவையில் பிறந்தார். அவருடைய வயது … Read more