2022-யில் உங்கள் பணத்தை சேமிக்க சிறப்பான 10 வழிகள் இதோ.! save money synonym !

save money synonym எந்த ஒரு காலத்திலும் சேமிப்பு என்பது ஒரு சிறந்த குறிக்கோள் ஆகும் என்பதில் நமக்கு எந்தவிதமான சந்தேகமும் வேண்டாம். ஏனெனில் சேமிப்பு என்பது அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு வார்த்தை என்று கூறலாம். சேமிப்பதனால் என்ன என்ன பயன் ? சேமிப்பதற்கான வழிகள் அனைத்தும் கீழே விரிவாக பார்ப்போம். சேமிப்பு (Savings ) :- சேமிப்பு என்பது நாம் அனைவரும் ஒரு முறையாவது செய்து இருக்கும் ஒரு செயல் என்று கூறலாம். அதாவது … Read more