114 கோடி Iphone அப்படி என்ன இருக்கு..!

114 கோடி Iphone அப்படி என்ன இருக்கு..!

*114 கோடி Iphone* முந்தைய காலத்தில் iphoneகளை பணக்காரர்கள் மட்டுமே வாங்கி உபயோகப்படுத்தினர். iphone என்பது விலை உயர்ந்த மொபைல் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது iphone சாதாரண நடுத்தர வாழ்வு வாழ்பவர்கள் கூட iphone பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் EMI இன்னும் Option வந்ததால் பலர் இதன் மூலமாக விலை உயர்ந்த iphoneகளை வாங்குகின்றன. iphoneகளில் பல லட்சத்துக்கும் பழ கோடிகளுக்கும் மாடல்கள் உள்ளன. ரூபாய் 114 கோடிக்கு iphone மாடல் ஒன்று இருக்கிறது. … Read more