126 கோடி மக்களுக்கு ஆதார் அட்டை இல் சிக்கல்..?

126 கோடி மக்களுக்கு ஆதார் அட்டை இல் சிக்கல்..

*ஆதார் அட்டை* 2021 ஆம் ஆண்டில் 126 கோடி பேருக்கு டிஜிட்டல் அடையாளம் ஆதார் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. வசதியான ஆதார் பதிவுக்காக, UIDAI நாடு முழுவதும் 122 நகரங்களில் 166 ஆதார் சேவா கேந்திராவை(ASK) நிறுவி செயல்படுத்த 2 சேவை வழங்குநர்களை ஈடுபடுத்தியுள்ளது. ஆதார் உலகின் மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் அடையாள திட்டமாகும். இது பயோமெட்ரிக் மற்றும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தனித்துவமான டிஜிட்டல் … Read more