2022 இல் உலக அளவில் பணக்காரர்கள் பட்டியல்..?

2022 இல் உலக அளவில் பணக்காரர்கள் பட்டியல்..

*பணக்காரர்கள் பட்டியல்* தற்போது உலக அளவில் உள்ள முண்ணனி பணக்காரர்கள் அனைவரும் தனது உழைப்பாலும் விடாமுயற்சியாலும் இந்த நிலைக்கு வந்துள்ளனர். அப்படிப்பட்ட பணக்காரர்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்: எலான் மஸ்க்(SpaceX CEO) – $190 Billion. ஜெஃப் பெசோஸ்(Amazon CEO) – $185 Billion. பெர்னார்ட் அர்னால்ட் மற்றும் குடும்பம்(LVMH) – $155 Billion. பில் கேட்ஸ்(Microsoft) – $122 Billion. மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்(Facebook CEO) – $98 Billion. z ஹாங் சியான்(Chinese Businessman) … Read more