வீட்டில் இருந்த படியே Amazon -யில் மாதம் 25000 சம்பளம்

வீட்டில் இருந்த படியே Amazon -யில் மாதம் 25000 சம்பளம்

*Amazon -யில் மாதம் 25000 சம்பளம்* இந்த பதிவில் Amazon நிறுவனத்திடமிருந்து வந்துள்ள ஒரு புதிய Work From Home வேலைவாய்ப்பை பற்றிப் பார்க்கப் போகிறோம். இதில் நீங்கள் தேர்வு ஆகிவிட்டால் உங்களுக்கு அவர்கள் Laptop வழங்கி விடுவார்கள் அதேபோல் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் தான் வேலை இருக்கும். Customer Service Associate என்ற வேலைவாய்ப்பு தான் Amazon நிறுவனம் வழங்குகிறார், இது எப்படிப்பட்ட வேலை என்று பார்த்தால் Amazon நிறுவனத்தின் உடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் Call … Read more