நாம் பயன்படுத்தும் பாலில் கலப்படமா..?

is-it-mixed-with-the-milk-we-use

*பாலில் கலப்படமா* பொதுவாக நாம் அன்றாட வாழ்வில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பாலின் மூலமாக டி அல்லது காபி போன்றவற்றை குடிப்பது வழக்கம். பல நிறுவனங்கள் பால் உற்பத்தி செய்து அதை பால் பாக்கெட்டுகளாக மக்களுக்கு விற்பனை செய்கின்றனர். அதை தான் நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி வருகிறோம். பாலில் நிறைய சத்துக்கள் மற்றும் விட்டமின்கள் உள்ளது இதனால் குழந்தைகளுக்கும் நாம் அதிகம் அதை சாப்பிடச்சோல்லி கொடுத்து வருகிறோம். ஆனால் இந்த பால் பாக்கெட்டுகள் எல்லாம் … Read more