அலிபாபா $15 பில்லியனில் இருந்து $25 பில்லியனாக பங்குகளை திரும்ப வாங்குகிறது

அலிபாபா $15 பில்லியனில் இருந்து $25 பில்லியனாக பங்குகளை திரும்ப வாங்குகிறது

*அலிபாபா* சீன இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான அலிபாபா குரூப் ஹோல்டிங், செவ்வாய்கிழமை அன்று தனது பங்குகளை திரும்ப வாங்கும் திட்டத்தை $15 பில்லியனிலிருந்து $25 பில்லியனாக உயர்த்தியதாக கூறியுள்ளது, இது கடந்த ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாகும். அலிபாபா தனது திட்டத்தின் கீழ் மார்ச் 18 ஆம் தேதி வரை அமெரிக்காவில் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளில் சுமார் 9.2 பில்லியன் டாலர்களை மீண்டும் வாங்கியுள்ளதாகக் கூறியது, இது ஆரம்பத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதி வரை நீடிக்கும். டிசம்பர் மாதம் 2020இல், 10 பில்லியன் டாலர்கள் … Read more