ஆங்கிலோ மன்னன்கள் பயன்படுத்திய பண்டைய ஜாடி..!

ancient-jar-used-by-anglo-kings

*பண்டைய ஜாடி* ஆங்கிலோ-சாக்சன் மன்னர்களை அபிஷேகம் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட பண்டைய ஜாடி. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பூமிக்கடியில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வைக்கிங்ஸிடமிருந்து அதை மறைக்க புதைக்கப்பட்டது. இது எட்டாம் நூற்றாண்டு பிற்பகுதியில் அல்லது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு முற்பகுதியில் சிறந்த இடைக்கால கைவினைஞரால் மிகவும் மென்மையான தங்க நூலால் மூடப்பட்ட ஒரு கண்கவர் ரோமன் பாறை படிக ஜாடி. இதில் காலோவே ஹோர்டினின் ஒரு பகுதியாகும். இது பிரிட்டன் அல்லது அயர்லாந்து இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறிய மற்றும் தனித்துவமான … Read more