நமக்கே தெரியாமல் ஆப்பிள் நிறுவனம் செய்யும் நல்ல காரியங்கள்..?

நமக்கே தெரியாமல் ஆப்பிள் நிறுவனம் செய்யும் நல்ல காரியங்கள்..

*ஆப்பிள் நிறுவனம்* மொபைல் உலகின் முன்னணி நிறுவனமாக இருப்பது iphone. உலகில் பலர் iphoneஐ பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அந்த iphone நிறுவனத்தைப் பற்றி ஒரு சுவாரசியமான விஷயத்தை இந்த பதிவில் பார்ப்போம். Appleயுடைய Producted Products அதாவது Appleயுடைய iphone, Apple Watch, ipad இதையெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு Charityக்கு தானம் செய்து உள்ளீர்கள். ஆப்பிள் நிறுவனம் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதை பின்பற்றுகிறார்கள். Product Red என்ற அமைப்புடன் … Read more