நாளை முதல் ATM பணம் எடுக்கும் முறை மற்றம்..?

நாளை முதல் ATM பணம் எடுக்கும் முறை மற்றம்..

*ATM* ஜனவரி 1, 2022 முதல் இலவச மாதாந்திர வரம்பு முடிந்தவுடன் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதிக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கும் கட்டணம் ஜனவரி 1, 2022 முதல் உயர்த்தப்படும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி(RBI) அறிவித்தது. ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கி போன்ற கடன் வழங்குநர்கள் பணம் மற்றும் பணமில்லா ஏடிஎம்களுக்கான கட்டணங்கள் குறித்து உங்கள் இணையதளத்தைப் புதிப்பித்துள்ளனர். பயனர்களுக்கு இலவச மாதாந்திர அனுமதிக்கப்பட்ட … Read more

ஏடிஎம் இல் பணம் எடுப்பதற்கு முன் இதை படியுங்கள்..?

ஏடிஎம் இல் பணம் எடுப்பதற்கு முன் இதை படியுங்கள்..

*ஏடிஎம்* வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் ஏடிஎம்களில் பணம் எடுப்பதற்கு முன்பு செலுத்தியதை விட அதிகமாக செலுத்த வேண்டும். இலவச மாதாந்திர வரம்பு முடிந்தவுடன் பொருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் பொருந்தும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வங்கிகளில் இருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட அறிவிப்புகளைப் பெறுகின்றனர். “2022 ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை கட்டணத்தின் இலவச வரம்பான ரூபாய் 20+ வரிகள் திருத்தப்படும்“. “21+ வரிகள் பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்” என்று HDFC வங்கியின் இணையதளத்தில் ஒரு அறிவிப்பு உள்ளது. ஜனவரி 1, 2022 … Read more