இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவ வசதி கொண்ட மாநிலங்கள் எது?

இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவ வசதி கொண்ட மாநிலங்கள் எது

*அதிக மருத்துவ வசதி* கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் தெலுங்கானா ஆகியவை பெரிய மாநிலங்களில் சுகாதாரத் துறையில் சிறந்து விளங்குகின்றன. அதேசமயம் உத்திரப் பிரதேசம் முன்பு பின்தங்கிய நிலையில் தற்போது வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. திங்களன்று வெளியிடப்பட்ட ‘ஆரோக்கியமான மாநிலங்கள் முன்னேற்ற இந்தியா‘ அறிக்கையின்படி தொடர்ந்து நான்காவது சுற்றுக்கான ஒட்டுமொத்த செயல்திறனின் அடிப்படையில் கேரளா சிறந்த செயல்திறனாக வெளிப்பட்டது. 2018-19 அறிக்கையில் 19 பெரிய மாநிலங்களில் உத்தரபிரதேசம் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும் சமீபத்திய அறிக்கையில் 2019-2020க்கான அதிகரிப்பு … Read more