1 இலட்சம் வரை தங்கம் வெல்லுங்கள் !! Colgate Competition !!

1 இலட்சம் வரை தங்கம் வெல்லுங்கள் !! Colgate Competition !! Colgate Competition ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை நீங்கள் தங்கம் வெல்ல வேண்டும் என நினைத்தால் இந்த பதிவை முழுவதுமாக தொடர்ந்து படியுங்கள். கோல்கேட் நிறுவனம் அதற்கான போட்டிகளை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது மேலும் இதில் நாம் எவ்வாறு கலந்து கொள்ள முடியும் எவ்வாறு வெல்ல முடியும் என்பது பற்றி விரிவாக நாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். எனவே நீங்கள் கோல்கேட் நடத்தும் இந்த … Read more