தமிழ்நாட்டின் அற்புதமான நீர்வீழ்ச்சிகள்..?

wonderful-waterfalls-of-tamil-nadu

*தமிழ்நாட்டின் நீர்வீழ்ச்சிகள்* தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாடு இயற்கையால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. மாநிலத்தில் சில அழகான காடுகள், அழகிய ஏரிகள் மற்றும் மிகவும் மயக்கும் நீர்வீழ்ச்சிகளால் நிரம்பியுள்ளது. பருவ மழை வந்தால் தமிழ்நாடு ஒரு அழகான அதிசய பூமியாக மாறும். தமிழ்நாட்டில் மிக அழகான மற்றும் பார்க்க வேண்டிய சில நீர்விழ்ச்சிகளை கீழே உள்ள பட்டியலில் பார்க்கலாம். தளியார் நீர்வீழ்ச்சி திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள பழனி மலையில் உள்ள இந்த அருவி தமிழகத்தின் மிக உயரமான அருவிகளில் ஒன்றாகும். இது எலி … Read more