என்னது இந்த பெண் அழுதால் கண்ணீர் வராதா அப்போ என்ன வரும்?

என்னது இந்த பெண் அழுதால் கண்ணீர் வராதா அப்போ என்ன வரும்

*அழுதால் கண்ணீர் வராதா* இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் சாதாரண மனிதர்களே. விசித்திர மனிதர்கள், Super Power கொண்ட மனிதர்கள் எல்லாம் கட்டுக்கதை என்றுதான் கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் உண்மையில் Super Power கொண்ட மூன்று மனிதர்களை தான் நாம் இந்தப் பதிவில் பார்க்கப் போகிறோம். Diamond Girl பொதுவாக மனிதர்கள் அழுகும் பொழுது அவர்கள் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வரும் ஆனால் லெபனான் நாட்டிலுள்ள ஒரு பெண் அழுதால் கண்ணிலிருந்து கண்ணீருக்கு பதிலாக Diamond வருகிறது. இது … Read more