இந்திய ஏன் Cryptocurrency-க்கு பயபிடுகிறது தெரியுமா..?

இந்திய ஏன் Cryptocurrency-க்கு பயபிடுகிறது தெரியுமா..

*Cryptocurrency* உலக அளவில் Cryptocurrencyஐ பெருமளவு மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். Cryptocurrencyயில் லாபம் நஷ்டம் இரண்டும் உள்ளன. இதை கவனமாக படித்து அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவு உங்களுக்கு இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் இதில் லாபம் காணலாம். Cryptocurrencyஐ வல்லரசான பெரிய நாடுகளில் தான் அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அது இல்லை உலகத்தில் அதிகமாக Cryptocurrencyஐ பயன்படுத்தும் நாடு இந்தியா. இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக 100 மில்லியன் Users Cryptocurrency பயன்படுத்தி … Read more