Google தனது முதல் in-house Smartwatchஐ 2022ல்..?

google-launches-its-first-in-house-smartwatch-in-2022

*Google Smartwatch* இந்த விஷயத்தை நன்கு அறிந்த ஒருவர் மற்றும் Insiderன் அறிக்கையின்படி Google இறுதியாக தனது Smartwatchஐ 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப் போகிறது. Google தனது சோந்த Smartphoneகளை பல ஆண்டுகளாக பிக்சல் வரிசையின் கீழ் உருவாக்கியது ஆனால் தனது சொந்த தயாரிப்பில் Smartwatchகளை தயாரித்தது இல்லை. இந்த வாட்ச் Google Pixel ஹார்டுவேர் குழுவில் இருந்து ஃபிட்பிட்டிலிருந்து தனித்தனியாக வேலை செய்து வருகிறது. இதை Google இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் $2.1 பில்லிபனுக்கு வாங்கியது. … Read more