உலகில் மிக பெரிய பதவியில் இருக்கும் பெண்கள் யார்..?

உலகில் மிக பெரிய பதவியில் இருக்கும் பெண்கள் யார்..

*பதவியில் இருக்கும் பெண்கள்* பெண்கள் என்றாலே அழகுதான். பெண்கள் எப்போதும் ஆண்களுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல. ஆண்களைப்போல் எல்லாத்துறையிலும் பெண்களும் சாதித்து வருகின்றனர். அப்படி உலகில் சாதித்த பெண்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம். Mackenzie Scott(United States)- Philanthropy. Kamala Haris(United States) – Politics and Policy. Christine Lagarde(France) – Politics and Policy. Marry Barra(United States) – Bussines. Melinda French Gates(United States) – Philanthropy. Abigail Johnson(United States) … Read more