நீங்கள் Google Chrome பயன்படுத்தும் நபரா உடனே படியுங்கள்

நீங்கள் Google Chrome பயன்படுத்தும் நபரா உடனே படியுங்கள்

*Google Chrome* Google Chromeஐ நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களா? நீங்கள் தனியாக இல்லை. ஆனால் இந்த உலாவியின் பெரும்பாலான பயனர்களைப் போல் நீங்கள் இருந்தால், வேகம் அல்லது கணினி வளங்களைக் கையாளும் போது Chrome சிறந்ததல்ல என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். நீங்கள் உலாவியில் டஜன் கணக்கான தாவல்களைக் குவிக்கும்போது இது விஷயங்களுக்கு உதவாது. அந்த தாவல்கள் ஓவ்வொன்றும் விலைமதிப்பற்ற கணினி வழங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதன் பொருள் தாவல்களை(Tabs) புக்மார்க்குகளாகப் பயன்படுத்துவது, இலவச கணினி வளங்களைச் சாப்பிடுவதற்கும், உலாவி மற்றும் … Read more