சிறியவர்களுக்கு வங்கி ஆரம்பித்த சிறுவன்!

the-boy-who-started-the-bank-for-the-little-ones

*சிறியவர்களுக்கு வங்கி ஆரம்பித்த சிறுவன்* பெருவில் குழந்தைகளுக்காக ஒரு அதிகாரப்பூர்வ வங்கியைத் தொடங்கியுள்ள சிறுவன்.உண்மையான டெபிட் கார்டுகளுடன் கூடிய உண்மையான வங்கி. ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான டாலர்களை நிர்வகித்தல். அந்த சிறுவனின் பெயர் ஜோஸ். மற்ற குழந்தைகள் பணத்தைச் சேமிப்பதற்குப் பதிலாக தங்கள் பணத்தை வீணாக்குவதை சிறுவன் ஜோஸ் பார்த்தார். அதனால் அவர்களுக்காக ஒரு வங்கியை உருவாக்க முடிவு செய்தார். ஏனென்றால் பணத்தை நிர்வகிப்பது பற்றி குழந்தைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிளாஸ்டிக்கை எடுத்து வங்கிக்கு … Read more