மீண்டும் உயரும் PETROL விலை !? Petrol Rate !!

Petrol Rate !! பெட்ரோல் என்ற ஒரு ஆயில் எல்லாக் காலங்களிலும் தேவைப்படும் ஒன்றாகவே உள்ளது என்றுதான் கூற வேண்டும். மேலும் நமது தேவையை அறிந்து கொண்ட சில பேராசைக்காரர்கள் அதை அஊஇக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகிறார்கள். மேலும் இந்த பதவில் மீண்டும் மீண்டும் உயரும் பெட்ரோல் பற்றியும் !! ஏன் பெட்ரோல் உயருகிறது என்பது பற்றியும் !! உலக நாடுகளில் பெட்ரோல் விலை பற்றியும் !! பெட்ரோலிற்கு மாற்றாக இருக்கும் தீர்வுகள் பற்றியும் முழுவதுமாக … Read more