Money Heist ஏன் முடிந்தது மற்றும் சீசன் 6க்கு வாய்ப்புண்டா..?

why-is-money-heist-over-and-is-there-a-chance-for-season-6

*Money Heist* Money Heist சீசன் ஐந்தாவது மற்றும் இது சீசனின் இரண்டாவது பகுதியுடன் முடிவதற்கு முன்பே சீசன் 5Aஇல் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தின் இறப்பால் இன்னொரு வகையான இழப்பை ரசிகர்கள் ஏற்கனவே அனுவத்திருக்கிறார்கள். இருப்பினும் நாம் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க வேண்டும் போல் இல்லை. படைப்பாளி அலெக்ஸ் பினா செய்தி காலத்திற்கு முன்பு “போர் அதன் தீவிரம் மற்றும் காட்டுமிராண்டித்தனமான நிலைகளை அடையும்” என்று எச்சரித்தார். இவை அனைத்திலும் மிகப்பெரிய இழப்பு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி Money Heist தான். … Read more