மாதம் 1 லட்சம் வரை கிடைக்கும் Part Time Job

மாதம் 1 லட்சம் வரை கிடைக்கும் Part Time Job

*Part Time Job* இந்தப் Part Time Job மூலம் நீங்கள் ஒரு மாதத்திற்கு 1500 டாலர்கள் வரை சம்பாதிக்கலாம். இதில் Content Writing, Copy Writing, Technical Support, Customer Support இப்படிப்பட்ட நிறைய விதமான Part Time Jobகள் உள்ளன. இதில் நீங்கள் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் என்று பார்த்தால், உங்களுடைய பள்ளி அல்லது கல்லூரி காலங்களில் வைத்திருந்த பாடம் புத்தகங்கள், பாட நோட்டுகள், கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்கள் போன்றவற்றை இதில் நீங்கள் பதிவேற்றி அதிலிருந்து … Read more