சவுதி அரேபியா பாலைவனம் சோலைவனமாக மாறியது எப்படி

சவுதி அரேபியா பாலைவனம் சோலைவனமாக மாறியது எப்படி

*சவுதி அரேபியா பாலைவனம்* கடந்த சில ஆண்டுகளாக சவூதி அரேபியாவின் விவசாய வளர்ச்சி வியக்க வைக்கிறது. பாலைவனத்தின் பெரும் பகுதி விவசாய நிலங்களாக மாறிவிட்டது. இந்த மாற்றம் நிச்சயமாக ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு பெரிய சாதனை என்று சொல்லலாம், குறிப்பாக அந்த நாடு சராசரியாக வருடத்திற்கு நான்கு அங்குல மழையைப் பெறுகிறது. சவுதி அரேபியா பாலைவன இராச்சியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது நாட்டின் செல்வம் உயர்ந்தது, அது அதன் பொருளாதாரம் மற்றும் அதன் குடிமக்களின் வாழ்க்கையின் … Read more