எல்லா கடனையும் தள்ளுபடி பண்ணுங்க முதல்வரே..?

discount-all-debth-minister

*முதல்வரே* கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன் பெற்ற முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் பேருக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்ய முடியாது என்ற தமிழ்நாடு கூட்டுறவு துறையின் அறிவிப்பு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. தேர்தல் சமயத்தின் போது ஐந்து சவரன் நகைக்கடன் பெற்ற அனைவருக்கும் முழுவதுமாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்ற வாக்குறுதி அளித்து அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு நான்கில் ஒரு பங்கு மட்டுமே மக்களுக்கு நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று ஏமாற்றும் திமுக அரசின் வஞ்சக செயல் கண்டனத்திற்குரியது என்று நாம் தமிழர் … Read more