விண்கல் விழுந்து கோடீஸ்வரராகிய நபர்..?

the-person-who-became-a-millionaire-when-the-meteorite-fell

*கோடீஸ்வரராகிய நபர்* உலக மக்கள் எல்லோரும் விண்கல்லை நேரில் பார்த்தது கிடையாது. அது நேரில் பார்ப்பதற்கு முடியாது என்றே சொல்லலாம். ஆனால் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை நேரில் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியும் செய்திருக்கிறார்கள். விண்கல் பூமியில் எப்போது எங்கு விழும் என்று தெரியாது. அப்படி விழுந்தால் அது ஆச்சரியத்தில் ஒன்றாகும். தற்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியம் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்தோனேசியாவில் ஒரு நபர் வீட்டில் விண்கல் விழுந்துள்ளது. இந்தோனேஷியாவைச் சேர்ந்தவர்தான் ஜோசுவா ஹுடகலங். இவர் பகல் நேரத்தில் தன் வீட்டிற்கு … Read more