வலிமை முதல் நாள் வசூல்

வலிமை முதல் நாள் வசூல்

*வலிமை* அஜித் குமாரின் வலிமை திரைப்படம் முதல் நாள் வசூல் சாதனை தமிழ்நாட்டில் படைத்துள்ளது, மேலும் 5 மாநிலங்களில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு பாக்ஸ் ஆபீஸில் அதிக சாதனை படைத்து முதல் நாளை பதிவு செய்துள்ளது. *வலிமை முதல் நாள் வசூல்* தமிழ்நாட்டில் 36.17 கோடிகள் வசூலித்தது, இது அண்ணாத்த திரைப்படத்தின் 34.92 கோடியை விட தமிழ்நாட்டின் அதிகபட்ச தொடக்க நாளாகும். உலகளாவிய மொத்தமாக 50 கோடிகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, தமிழகம் எதிர்பார்க்கும் 25 கோடி நிகர வருமானம் … Read more