உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது Omicron ஆனால் இறப்புகள் இல்லை..?

variant-is-spreading-around-the-world-but-there-are-no-omicron-deaths

*Omicron Variant இழப்புகள் இல்லை* உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. இந்த மாறுபாடு எவ்வளவு தோற்றுநோயானது, இது மிகவும் கடுமையான நோயை ஏற்ப்படுத்துகிறதா, சிகிச்சைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் எவ்வளவு பயனுள்ளவை என்பதை தீர்மானிக்க வாரங்களாகும். Omicron மாறுபாடு 38 நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆனால் இதுவரை இழப்புகள் எதுவும் இல்லை என்று WHO வெள்ளிக்கிழமை அன்று கூரியது. உலகெங்கிலுமுள்ள அதிகாரிகள் பெரிதும் பிறழ்ந்த Covid-19 விகாரத்தின் பரவலைத்தடுக்க விரைந்தனர். Omicron நோய்த்தொற்றுகள் தென்னாபிரிக்காவின் மோத்த வழக்குகள் மூன்று மில்லியனைத் … Read more