உலகின் வெப்பமான நதி..?

*வெப்பமான நதி*

இது உலகின் வெப்பமான நதி. நீங்கள் அதில் விழுந்தால் நீங்கள் இறந்துவிடுவீர்கள் அல்லது கடுமையான தீக்காயங்கள் அடைவீர்கள்.

இந்த நதி அமேசான் காட்டில் மெற்க்கு பகுதியில் இருக்கிறது. உயரமான மலைகளில் அமைந்துள்ளது. மனிதர்கள் அந்த ஆற்றில் விழுந்தால் அவர்கள் இறந்துவிடுவார்கள். இதை அமேசானின் கொதிக்கும் நதி என்று கூட அலைக்கலாம்.

ஆற்றின் மையப்பகுதியில் 93 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருக்கிறது. ஆற்று நீரிலிருந்து தேநீர் தயாரிக்கும் அளவுக்கு வெப்பம் அதிகம்.

இது மிகவும் சூடாக இருப்பதால் அதன் உள்ளே முட்டையை வேகவைத்து காலை உணவாக சாப்பிடலாம். அதை நெருங்கும் போது மிகவும் சூடாக இருக்கிறது. அது கிட்டத்தட்ட மனிதர்களை மயக்கமடையசெய்துவிடும்.

இது எரிமலை அல்ல இது இன்னும் தனித்துவமானது. அதன் நீர் பூமியின் அடிப்பகுதியில் இருந்து வருகிறது (புவிவெப்ப வெப்பமாக்கல்).

உள்ளூர் மக்கள் இந்த நதியை புனிதமாகக் கண்டறிந்து ஆன்மீக சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்கள் அதை கவனித்து அதன் பாதுகாக்கப்பட்ட நிலத்தை உறுதி செய்கிறார்கள். உலகின் மிக வெப்பமான நதி நீங்கள் அதை நெருங்கினால் உங்களைக் கொன்றுவிடும். ஆனால் உள்ளூர் மக்களைப் போல நீங்கள் அதை அழகாகவும் கவனமாகவும் நடத்தினால், இந்த நதி உங்கள் சிறந்த நண்பராக இருக்கும்.

இயற்கை நமக்கு எப்போது ஆச்சிரியத்தையும், அற்புதத்தையும் தருகிறது.