வலிமை முதல் நாள் வசூல்

*வலிமை*

அஜித் குமாரின் வலிமை திரைப்படம் முதல் நாள் வசூல் சாதனை தமிழ்நாட்டில் படைத்துள்ளது, மேலும் 5 மாநிலங்களில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு பாக்ஸ் ஆபீஸில் அதிக சாதனை படைத்து முதல் நாளை பதிவு செய்துள்ளது.

*வலிமை முதல் நாள் வசூல்*

  • தமிழ்நாட்டில் 36.17 கோடிகள் வசூலித்தது, இது அண்ணாத்த திரைப்படத்தின் 34.92 கோடியை விட தமிழ்நாட்டின் அதிகபட்ச தொடக்க நாளாகும்.
  • உலகளாவிய மொத்தமாக 50 கோடிகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, தமிழகம் எதிர்பார்க்கும் 25 கோடி நிகர வருமானம் அண்ணாத்த திரைப்படத்தின் 24 கோடியை விட அதிகம், கேரளாவில் சுமார் ஒரு கோடி வசூலித்துள்ளது.
  • ஆந்திரா தெலுங்கானா பகுதியில் தெலுங்கு பதிப்பில் 1 கோடி வசூல் அல்லது 30 முதல் 40 லட்சம் வரை பங்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • ஹிந்தி பதிப்பில் மாலை 6 மணி முதல் குறைந்த ஷோக்கள் உள்ளதால் உறைந்த வியாழன் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • வலிமை படத்தின் முன்பதிவில் சுமார் 12 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

அமேரிக்காவில் வலிமை திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் 178 இடங்களிலிருந்து $140,244 அல்லது ரூபாய் 1.05 கோடிகள் வியாழன் பிரீமியர்களில் விவேகம் படத்திற்குப் பிறகு அஜித்குமாரின் இரண்டாவது அதிகபட்சம் இப்படமாகும்.

தமிழ் பாக்ஸ் ஆபீஸ் முதல் நாள் அதிகமாக வசூலித்த
திரைப்படங்கள்:

  • வலிமை – 36.17 கோடி
  • அண்ணாத்த – 34.92 கோடி
  • சர்க்கார் – 32 கோடி

வலிமை திரைப்படத்தின் முன் வெளியீட்டு வணிகம்:

Theatrical and Non-Theatrical மொத்தமாக ரூபாய் 236.2 கோடிகள் பெற்றுள்ளது.

வலிமை படத்தினுடைய நிலை கண்டிப்பாக உலகளவில் 180 கோடிகளை வசூலித்து வெற்றிப்படமாக வேண்டும். தெலுங்கு பதிப்பில் 2.7 கோடி விநியோகிஸ்தர் பங்கை எட்ட வேண்டும், ஆனால் பீமலா நாயக் இன்று தெலுங்கானாவில் வெளியாகியுள்ளது.