என்னது ஒரு பணியனின் விலை 16 ஆயிரம் ரூபாயா..!

*டீ-ஷர்ட்*

ஒரு டீ-ஷர்ட் 16 ஆயிரம் ரூபாய் என்றால் நீங்கள் வாங்குவீர்களா? ஏன் அவ்வளவு ரூபாய்க்கு அதை வாங்க வேண்டும்? அப்படி என்ன அதில் இருக்கிறது.

இந்த டீ-ஷர்ட்டை நீங்கள் அணிந்திருந்து உங்களை யார் கத்தியால் எவ்வளவு கடினமாக குத்தினாளும் அந்தக் டீ ஷர்ட் உங்களைக் காப்பாற்றி விடும்.

British Armour என்கிற கம்பெனி இந்த டீ-ஷர்ட்டை தயாரித்துள்ளது. இதை டீ-ஷர்ட்டை எப்படி உருவாக்கியுள்ளார்கள் என்று பார்த்தால் இதை மிகவும் வலிமையான Carbon Fibreகளை வைத்து உருவாக்கியுள்ளனர்.

கத்தியை வைத்து எவ்வளவு கடினமாக குத்தினாலும் இந்த டீ-ஷர்ட் உங்களைக் காப்பாற்றி விடும். இதன் விலை 16 ஆயிரம் முதல் 19 ஆயிரம் வரை உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதுவரை Bullet Proof என்னும் ஆடைதான் துப்பாக்கி குண்டில் இருந்து மனிதனை காப்பாற்றிக்கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட கருவியாக இருந்தது. தற்போது சாதாரணமாக மனிதர்கள் அணியும் டீ-ஷர்ட் கத்திக்குத்தில் இருந்து காப்பாற்றும் அளவிற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட விஷயம் மிகவும் பாராட்டக்கூடியது.