உலகில் சிறந்த வங்கிகள் எது..?

*சிறந்த வங்கிகள்*

வங்கியில் இல்லாமல் இந்த நாடும் இருப்பதில்லை. இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் வங்கிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அப்படிப்பட்ட வங்கிகளின் சிறந்த வங்கிகளை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்:

Industrial and Commerical Bank of China – $4,324.

China Construction Bank – $3,653.

Agriculture Bank of China – $3,573.

JPMorgan Chase(United States) – $3,386.

Bank of China – $3,270.

HSBC(United Kingdom) – $2,984.

Mitsubishi UFJ Financial Group(Japan) – $2,892.

Bank of America(United States) – $2,819.

BNP Paribas(France) – $2,398.

Credit Agricole(France) – $2,278.

Japan Post Bank – $1,984.

SMBC Group(Japan) – $1,954.

Citigroup Inc.(Unites States) – $1,951.

Wells Fargo(United States) – $1,927.

Mizuho Financial Group(Japan) – $1,875.

Banco Santander(Spain) – $1,703.

Societe Generale(France) – $1,522.

Barclays(United Kingdom) – $1,510.

Group BPCE(France) – $1,501.

Postal Savings Bank of China – $1,467.