இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவ வசதி கொண்ட மாநிலங்கள் எது?

*அதிக மருத்துவ வசதி*

கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் தெலுங்கானா ஆகியவை பெரிய மாநிலங்களில் சுகாதாரத் துறையில் சிறந்து விளங்குகின்றன. அதேசமயம் உத்திரப் பிரதேசம் முன்பு பின்தங்கிய நிலையில் தற்போது வேகமாக முன்னேறி வருகிறது.

திங்களன்று வெளியிடப்பட்ட ‘ஆரோக்கியமான மாநிலங்கள் முன்னேற்ற இந்தியா‘ அறிக்கையின்படி தொடர்ந்து நான்காவது சுற்றுக்கான ஒட்டுமொத்த செயல்திறனின் அடிப்படையில் கேரளா சிறந்த செயல்திறனாக வெளிப்பட்டது.

2018-19 அறிக்கையில் 19 பெரிய மாநிலங்களில் உத்தரபிரதேசம் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும் சமீபத்திய அறிக்கையில் 2019-2020க்கான அதிகரிப்பு செயல்திறன் அடிப்படையில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

மறுபுறம் சமீபத்திய அறிக்கையின் முதல் இரண்டு ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு முந்தைய தரவரிசையில் இருந்து அதிகரிக்கும் செயல்திறன் அடிப்படையில் முறையே 12வது மற்றும் எட்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளன இந்த அறிக்கை காட்டுகிறது.

தெலுங்கானா ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் மற்றும் அதிகரிக்கும் செயல்திறன் ஆகிய இரண்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டது மற்றும் சமீபத்திய அறிக்கையில் இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்தது.