உலகில் மிக பெரிய பதவியில் இருக்கும் பெண்கள் யார்..?

*பதவியில் இருக்கும் பெண்கள்*

பெண்கள் என்றாலே அழகுதான். பெண்கள் எப்போதும் ஆண்களுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல. ஆண்களைப்போல் எல்லாத்துறையிலும் பெண்களும் சாதித்து வருகின்றனர். அப்படி உலகில் சாதித்த பெண்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

Mackenzie Scott(United States)- Philanthropy.

Kamala Haris(United States) – Politics and Policy.

Christine Lagarde(France) – Politics and Policy.

Marry Barra(United States) – Bussines.

Melinda French Gates(United States) – Philanthropy.

Abigail Johnson(United States) – Finance.

Ana Patricle Botin(Spain) – Finance.

Ursula Von der Leyon(Germany) – Politics and Policy.

Tsai ing-wen(Taiwan) – Politics and Policy.

Julie Sweet(United States) – Business.

Karen Lynch(United States) – Business.

Carol Tome(Unites States) – Business.

Emma Walmsley(United Kingdom) – Business.

Jane Fraser(United States) – Finance.

Nancy Pelosi(United States) – Politics and Policy.

Gail Boudreaux(United States) – Business.

Rosalind Brewer(United States) – Business.

Susan Wojcicki(United States) – Technology.

Safra Catz(United States) – Technology.

Ruth Porat(United States) – Technology.